Tin Tức Mới

Chủ trương đầu tư dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hùng đã ký Quyết định số 3260 / QĐ-UBND ngày 25/9/2020 về chủ trương đầu tư Dự án trang trại điện gió HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ. Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hình minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh thực hiện dự án Trang trại điện gió HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh với công suất thiết kế 120MW (25 tua-bin gió). , tổng mức đầu tư 4.687,4 tỷ đồng. Sản lượng điện thương phẩm hàng năm ước đạt 350.357 GWh / năm.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án sau 18 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư.

Quy chế cũng nêu rõ, chủ đầu tư phải thực hiện dự án theo mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và các nội dung khác được quy định trong quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn chủ đầu tư về hồ sơ, thủ tục, đảm bảo an ninh, trật tự để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Tiến Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *